Benefice pro


Odborný garant

Stacks Image 17

REVENIUM, z.s. 
Nezisková organizace Revenium, z.s. strategicky propojuje oblasti zdravotní, sociální a vzdělávání. Díky týmu profesionálů z různých oborů propojuje osoby se zdravotním postižením se zaměstnavateli a veřejností, pomáhá lidem se zdravotním či jiným znevýhodněním v rozvoji podnikatelských aktivit, pomáhá měnit pohled na seniory a mladé zdravotně postižené osoby. Součástí Revenia je také online magazín Inspirante.cz, který připravují převážně lidé se zdravotním i jiným znevýhodněním. Pomáháme zdarma každému, kdo se dostal na životní křižovatku a potřebuje šlápnout do pedálů. Firmám zase nabízíme naši odbornost, aby mohli zaměstnávání lidí s postižením pojmout ve prospěch zaměstnanců i vlastníků. Také mezi zaměstnance Revenia patří z 90 procent právě handicapovaní lidé.  
www.revenium.czwww.inspirante.czZa podpory

Stacks Image 23

Nadace ČEZ


Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.


Stacks Image 74
Hamleys
V květnu 2016 se také do České republiky dostal unikátní koncept hračkářství Hamleys . Brány otevřelo v Praze v ulici Na Příkopě, kde všem návštěvníkům nabízí obří hračkářství spojené se zábavním parkem. Tisíce hraček, spousta atrakcí a 4 patra plná zábavy! To je Hamleys v Praze – sen, který se stal skutečností!Za další podpory

Stacks Image 67

Stacks Image 35
Stacks Image 38
Stacks Image 41
Stacks Image 44
Stacks Image 47
Stacks Image 50
Stacks Image 54